STUW logo

Stacks Image 219
DTP-Netherlands stelt rechten van de natuur als randvoorwaarde, bij de ontwikkeling van dammen in zee. Zonder biodiversiteit en een gezonde natuur kan ook de mensheid niet overleven.

Maak kennis met energiedammen


DTP-Netherlands richt zich op professionals en beleidsmakers in de energietransitie.

Hoe kunnen we de energievoorziening veilig, betaalbaar en uitstootvrij maken;-
rekening houdend met wat er in de afgelopen decennia is opgebouwd en de nationale en Europese initiatieven die in gang zijn gezet?

Het gedrag van ons mensen is gericht op groei met een tempo en een werkwijze die de aarde en haar biodiversiteit uitput en vervuilt. De de opgave waar we voor staan is van een haast ontmoedigende omvang. Toch kan het tij nog ten goede gekeerd worden.

Groot en klein, alle initiatieven zijn welkom. Wel zijn grote stappen noodzakelijk om snel het verschil te maken.
Daar richten wij ons op bij DTP-Netherlands.
Met dammen in zee denken wij een grote stap te kunnen maken in de vergroening van onze stroombehoefte.


Hoe sneller hoe beter. Dammen in het energiesysteem kunnen leiden tot ruim € 10 miljard minder jaarkosten
in ons land en 75% minder windmolens op zee.

DTP
netherlands

developing tidal grid fuel


DTP Netherlands stelt zich ten doel energie uit getijdestromen op te wekken met dammen in zee. We maken deze belovende technolgie marktrijp door onderzoek, beproeving en industriele productie van onderdelen, zoals de turbines in de dammen die uit caissons zijn opgebouwd.
Daar waar wind op zee 25% van de Noordzee nodig heeft nemen dammen met de zelfde energieopbrengst 0,13% van het zeeoppervlak in.


De energiedammen in zee met daarin turbines zijn uitgevoerd met een eigen opslag. Hierdoor worden eb en vloed glad gestreken. Dammen produceren daardoor constante stroom zonder pieken, dalen en productiegaten zoals bij zon en wind.
Deze stroom kan ideaal ingezet worden als basislast en kolencentrales vervangen.

Stroomverbruik in ons land bedraagt ruim 120 miljard kWh.

Powerdammen in zee kunnen met gemak de helft van die stroom produceren, als CO2-vrij regelbaar vermogen. Met visvriendelijke turbines en walvisstaarten aan het einde van de dammen die kunnen functioneren als kraamkamers voor de vissen.

Power dammen leveren voorspelbaar stroom, betrouwbaar en als baseload. Kernenergie kan dat ook, maar is minder goed regelbaar. Stroom uit dammen kan direct worden afgeschakeld.

Eenzijdig afgesloten walvisstaarten leveren 400 gWh opslagcapaciteit ten behoeve van wind op zee.

Energiedammen beschermen de kust tegen stormen. Deze functionaliteit is ingebracht in het Kennisplatform zeespiegelstijging van het Delta commissariaat. .

Podcast over mogelijkheden DTP 2018

basjonkman
Prof. Bas Jonkman - TU Delft

Duur 29 min, Interview met Jonkman;- onderwerpen:


DTP


Met powerdammen
1000 -1500 miljard kWh stroom
modiaal

beste locaties:
ondiepe kusten
met flinke getijde stroming

Wat is Dynamic Tidal Power?

Aangenaam kennis te maken, wij zijn DTP Netherlands. DTP staat voor Dynamic Tidal Power. Misschien wel de meest veelbelovende baseload producent van groene stroom, zónder CO2 productie. Wij hebben als Stichting het doel om de realisatie van DTP- dammen in de Noordzee te versnellen. Daarom zoeken wij samenwerking met industriële partners en energiebedrijven om de dammen in Nederland én daarbuiten te realiseren.

Wij houden van heldere taal. Met partners in ons netwerk, zowel bedrijven als overheden, zoeken samenwerking voor het aanjagen van de industriële ontwikkeling. Hiermee worden de randvoorwaarden gerealiseerd om voor Nederland een baseload te bouwen, zonder CO2 productie, die 30 tot 60 miljard kWh per jaar oplevert. Hoe? Dat leest u op deze website.
U kunt ook een samenvatting downloaden.

DTP is een technologie waarbij dammen in zee loodrecht op de stroming worden geplaatst. In de dammen bevinden zich turbines.
Het getijde stroomt tegen de dam waardoor er voor en achter de dam een waterhoogteverschil ontstaat. Dit is afhankelijk van de getijde stroming en varieert tussen de 1 tot 3 meter. Dit hoogteverschil leidt tot hoge stroomsnelheden die krachtig door de turbines vloeien. Hierdoor wordt per turbine 100 tot 200 x meer elektriciteit opgewekt dan met losse turbines in zee.


Met losse turbines vang je energie uit watersnelheid. Met dammen vang je de kracht uit de getijde watermassa, die als een soort Tsunami door de dam wordt tegengehouden. Dit leidt tot opstuwing van enkele meters tegen de dam.dam met turbine

Door gebruik te maken van de natuurlijke beweging van de getijde is het mogelijk om goedkoop stroom te produceren en dit als baseload met opslag te gebruiken.
De opslag voor baseload in powerdammen is een factor 500 goedkoper dan bij het gebruik van wind op zee als energiebron.

Wat is een baseload en hoe is het management van elektriciteit in Nederland geregeld.
De concentratie van duizenden turbines in één dam maken de kostbare aansluiting op het grid voor dammen een factor 50 - 100 goedkoper dan het aansluiten van windparken op zee met eveneens duizenden turbines. De hoge kosten voor reparaties van kabelbreuk is bij dammen non-existent.
Ook de voor vissen hinderlijke sterke electromagnetische veldstraling rondom de kabels op de zeebodem, is bij dammen niet aanwezig.

Competitive analysis

2019 - 2030


Marktkansen powerdammen in zee.

KOPPEL KANSEN

Powerdammen in zee

Mogelijkheden om in te haken

Powerdammen in zee bieden vele koppelkansen voor economische actviteiten.

STROOM ZONDER PRODUCTIEGATEN


We dagen industrie, wetenschap en de overheid uit om samen m.b.v. dammen in zee een basislast te maken voor Nederland, waardoor kolencentrales kunnen sluiten.

Stacks Image 84

kWh prijs marktcomform


In de komene 5 jaar werkt de stichting aan het martrijp maken van visvriendelike, kust- beschermende energiedammen in de Noordzee.