STUW logo

DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Leeswijzer: Op deze pagina bieden wij publicaties rond het thema ontwikkeling van DTP - dammen in zee. De documenten zijn gerubriceerd in de volgende categorien:

 1. Natuurkundige onderbouwing van dynamic tidal power (DTP)
 2. Systeem integratie in het Grid
 3. Opslag van stroom
 4. Maak- en marktprijzen energie
 5. Ecologie, morfologie
 6. Kosten baten van stakeholders in relatie tot postie van dammen
 7. Turbine technology
 8. Damconstructie


Maak- en marktprijzen energie

Powerdammen kunnen/ moeten onderdeel gaan uitmaken van de mix van mogelijkheden in Europa. Wind en zon zijn de dominate ontwikkelingen. Echter zonder opslag zijn deze bronen onbetrouwbaar. Waterkracht uit valmeren komt uit landen met bergen en valmeren zoals Noorwegen. Kernenergie draagt in Europa bij voor circa 30% aan elektriciteitsopwekking. Ongeveer 90% van de Franse elektriciteit is afkomstig van koolstofarme energie en meer dan 70% van de elektriciteit wordt geproduceerd door kerncentrales. In Zweden is dit aandeel 40%. In Nederland is dat 2,5%.

Duurzame en betaalbare energie is de basivoorwaarde voor elke menselijke beschaving. Zonder energie zullen de machines en onze communicatie systemen staken. In onderstaande artikelen zijn bronnen verzameld waar de kosten van de meest voorkomende opwekmethodes zijn doorgekerend.


 • Rendementen van alle soorten opwekking van elektriciteit - Eurelectric 2013

  • Stoom turbine fossiel olie: 38 - 40%
  • Stoom trubine kolen: 39 - 47%
  • Poederkool met ultra kritische stoom: 47%
  • Fluid bed kolen > 40%
  • Aardgas (MW range) 39%
  • Grote CCGT aardgas centrale tot 58%
  • Biomassa en biogas 30 - 40%
  • Afval verbranding 22 - 28%
  • Kernenergie 33 - 36%
  • Geothermie rankine cyclus met 190 graden: 15 - 17%
  • Parabool techniek zon 14 - 18%
  • Power toren zon 14 -19%
  • Stirling dish zon 18 - 23%
  • PV zon cellen 15 - 18%
  • Windturbine 23 - 40%
  • Grote hydropower plant 95%
  • Kleine hydropwerplant 90%
  • Tidal power plant 90%
  • Brandstofcel PEMFC 40%
  • Brandstofcel SOFC 46% potentie > 60%
  • Brandstofcel MFFC 52% potentie > 65%
  • Diesel motoren 20 - 40%
Efficiëncy stroomopwekking
Efficiëncy stroomopwekking
 1. Studie van Fraunhofer instrutuut 2018 naar de kost prijzen van renewables en fossiele opwekking van stroom
  LEVELIZED COST OF ELECTRICITY RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES een studie naar de kosten van elektriciteitsopwekking. Convetionele opwekking wordt vergeleken met de kosten van zon, wind en biogas. 2018 Fraunhofer Institute - CHRISTOPH KOST, SHIVENES SHAMMUGAM, VERENA JÜLCH, HUYEN-TRAN NGUYEN, THOMAS SCHLEGL et, al. https://www.dynamictidalpower.eu/resources/Documenten/Is-100-procent-renewable-European-power-system-feasible-by-2050.pdf
 2. Is 100% renewable European power feasible by 2050
  Prof. Machteld van den Broek, Universiteit Utrecht - Copernicus instituut, denkt van wel. De conclusie leunt echter zwaar op de inzet van Biomassa.
 3. The world nuclear association: facts and figures
  vergelijkng nuclear versus others klik voor groter beeld
  Kernenergie maakt stroom voor 5 cent per kWh bij een rentelast van 4,5%.
 4. The benefits of flexibility: The value of wind energy with hydropower.
  Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany - Leon Hirth 2016. Symbiose tussen wind en waterkracht leidt tot 18% betere marktprijzen voor windstroom.
  constante stroom levert meer op
 5. The business case and supporting interventions for Dutch offshore wind (Afry - 2020): A REPORT TO THE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AND CLIMATE POLICY. (EZK)
  Analyse van de positie van wind op zee 2020 - 2050. Zonder subsidie lijkt de opgave van 11 GW op zee in 2030 problematisch. 2 - 4 uur batterij opslag/ dag is noodzakelijk voor grid invoer. Aanname daarbij is dat de vraag in de markt 70% richting 2050 flexibel gaat worden en zo dus aanbod van wind kan volgen. Biogas zal de functie van flexibele stroomopwek mogelijk moeten maken om productiegaten te vullen. Door het grillige karakter van wind en zon zal de prijs voor RES onder druk komen.
  Baseload systemen zoals Dynamic Tidal Power kunnen rekeken op een marktprijs van 6 tot 6,5 cent per kWh (prijspeil 2018). Wind 4,5 tot 5 cent per kWh.
  marktprijsscenario baselaod versus windstroom
 6. Elektriciteit produceren met omgekeerde electrodialyse uit zoet en zour water
  Bij Breeand aan de afsluitdijk is de organsatie REDstack enige jaren doende het principe van stroom uit zoutverschil te ontwikkelen. De potentie van locaies waar dit principe toegepast kan worden is wereldwijd groot. Momenteel wordt er nog geëxperimetteerd met een 50 KW installatie. De basisproblemen liggen in het vervuilen van de membranen. Deze membranen moeten al na enkele weken tot maanden gerefurbished worden. In Noorwegen werd onlangs, na jarenlang onderzoek en een pilotproject, besloten niet door te gaan met een blauwe-energiecentrale. Het was te duur en kon niet concurreren met andere vormen van energieopwekking
 7. Focus windenergie op zee - algemene rekenkamer