STUW logo

DOCUMENTEN BIBLIOTHEEK

Leeswijzer: Op deze pagina bieden wij publicaties rond het thema ontwikkeling van DTP - dammen in zee. De documenten zijn gerubriceerd in de volgende categorien:

 1. Natuurkundige onderbouwing van dynamic tidal power (DTP)
 2. Systeem integratie in het Grid
 3. Opslag van stroom
 4. Maak- en marktprijzen energie
 5. Ecologie, morfologie
 6. Kosten baten van stakeholders in relatie tot postie van dammen
 7. Turbine technology
 8. Damconstructie


Kosten baten van stakeholders in relatie tot postie van dammen in zee

Door het plaasten van dammen met een lengte van 40 km tegen de kust bij IJmuiden zullen de schepen 100 - 150 km moeten omvaren ook om de windgebieden heen. De CO2 winst van een dam op die loactie wordt daarmee voor 50% te niet gedaan. In de Noordzee zijn er ruim 260.000 scheepsbewegingen up- en downstream per jaar. (bron: volkskrant 2017) . Daarvan passeert circa 40% IJmuiden. Onderstaande artikelen leveren basismateriaal om vast te stellen welke extra kosten dit meebrengt. Daarmee kan er worden vastgesteld of de baten van de dam opwegen tegen de extra kosten voor stakeholders.

Het DTP consortium moet locaties vinden aan de kust die voldoen aan:

 • Maximale stroomsnelheden van het getij van tenminste 0,7 m/s
 • Geen/ zeer beperkte economische hinder voor de scheepvaart
 • Geen/ zeer beperkte economische hinder voor de visserij
 • Bescherming voor de kust tegen aanvallen van Noord-Wester stormen
 • Aanvaardbare beperking voor kust-toerisme


Nuttige documentatie

Stacks Image 151