STUW logo

ENGIE is a global leader in low-carbon energy and services. In response to the urgency of climate change, its ambition is to become the world leader in the zero-carbon transition “as a service” for its customers— in particular global companies and local authorities. They rely on key activities such as renewable energy, gas, and services. Complementing the shift towards sustainability with efficient technology, ENGIE kicked off an internal “innersource initiative,” building software that leverages and learns from open source best practices within the Group.

Wereldwijd is ENGIE de grootste investeerder in duurzame energie
ENGIE bouwt in 70 landen aan een duurzame wereld. Wij voorzien al 100 miljoen mensen dagelijks van groene stroom. Als enige energiemaatschappij in Nederland staat ENGIE op de internationale A‑lijst met pioniers op het gebied van klimaatverbetering. Als klant van ENGIE maakt u dus écht het verschil. Lees meer over ENGIE

ABP investeert in een nieuw windmolenpark in Goeree-Overflakkee, Zuid Holland. Dat doet het pensioenfonds via haar belegger APG. Als de planning voorspoedig verloopt, draaien de windmolens in het najaar van 2020.

APG is een van ’s werelds grootste pensioenbeleggers. Het vermogen dat we voor onze fondsen en hun bij elkaar opgeteld 4,7 miljoen deelnemers beheren, was eind 2019 ruim 538 miljard euro waard. En daar zijn we best trots op. Om dit vermogen zo verantwoord mogelijk te beheren, werken we vanuit de ambitie om een goed en duurzaam beleggingsrendement voor onze klanten te realiseren, op een verantwoorde manier. Zodat we altijd kunnen zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Voor huidige en toekomstige generaties.
 
Grote slagkracht door omvang en wereldwijde aanwezigheid
We beleggen niet passief in allerlei indices maar voeren voor onze fondsen een actief beleggingsbeleid. Door het aan ons toevertrouwde vermogen op deze manier te beheren, en door de enorme omvang van dat vermogen, hebben wij veel slagkracht om écht werk te maken van duurzaam beleggen. Om echt impact te hebben. Wij kunnen als een van ‘s werelds grootste pensioenbeleggers meer eisen stellen en waar nodig duurzaamheidscriteria afdwingen. Dat doen we dan ook.  
Binnen ons bedrijfsonderdeel Asset Management werken ruim 700 hoogopgeleide, zeer ervaren beleggingsprofessionals. Voor iedere mogelijke beleggingscategorie hebben we een groep hoogopgeleide specialisten. Daardoor hebben we de expertise om circa 75% procent van ons vermogen intern te beheren. Hierdoor kunnen we werken tegen lage kosten.
 
We zitten over de hele wereld, met APG-kantoren in Amsterdam, Heerlen, Brussel, New York en Hong Kong, plus satellietlocaties in Beijing en Shanghai. Door deze wereldwijde spreiding kunnen pensioenfondsen en hun deelnemers profiteren van onze uitgebreide lokale beleggingskennis. En van onze toegang tot goede beleggers, gespecialiseerde beleggingsmogelijkheden en mandaten bij externe vermogensbeheerders. Daar komt bij dat we door onze omvang gunstige voorwaarden kunnen realiseren. Deze voordelen geven we door aan onze fondsen en hun deelnemers, wat bijdraagt aan een stabiel lange termijn rendement en lage kosten.
Asset management