Samenwerking is een investeringsbeslissing


Elk onderwerp projectmatig
 • Interdepartementale organsiatie
  • Ecologie
  • Morfologie
  • Kustbescherming
  • Kaveltoewijzing op zee
 • Tidal power operations (projectbureau)
  • Ontwerp turbines
  • Ontwerp hooddam
  • Ontwerp walvisstaarten
  • Electrical systems & Systeemintegratie
  • Opslagsysteem
  • Onderhoud protocol
 • Juridisch
  • Consortiumcontracten
  • Samenwerkingscontracten
  • Patent en Licencing
 • Projectfinanciering
 • Stakeholders satisfaction
  • Visserij
  • NGO's Noordzee en Waddengebied
  • Scheepvaart
  • Internationale verdragen
 • Administratie
  • Projectdossier(s)
  • Financiële administratie


Organigrammen

Credits André Hoogeveen


Positie en renumeratie

 1. DTP NL consortium partner bij omgevingscontracten
 2. DTP NL shareholder bij hardwareontwikkeling
  • Non disclosure agreements
  • Minderheidsdeelname
 3. Best of all, DTP NL participant in exploitatie
  • Promilage 1/10.000-ste van omzet
 4. Founding partners en no-cure no-pay diensten van bedrijven/ personen preferent renumereren

Leadership

Pioneer stepdown protocol
 1. Pionierfase
 2. Ontwikkelfase
 3. Tenderfase
 4. Bouwfase
 5. Exploitatiefase

Friendship management/ loyalty/ transparancy/ look for the best man for the job

Competetitor strategy

What to avoid and what to do;- when