STUW logo

2021/23

Mobilisatie organisatie

 • Stuurgroep nieuw protcol samenwerken
 • Interdepatementale taskforce
 • Ontwikkelconsortium met contractbasis
 • Bemensing en bezoldiging projectorganisatie

2023/24

Project financiering

 • EU grants - P&O - DMEC - 2de kamer/Jetten
 • Projectinvesteringen consortium
 • Ontwikkelsubsidies
 • NL-Invest

2023

Science base

 • Wetenschappelijk bewijsvoering vermogens en opbrengsten - White paper
 • Werkconferentie topexperts science community - communiqué
 • Numerieke bepaling beste locaties in de Noordzee
 • Laboratorium bewijs van de theorie - Waterloopkundig lab

2024

Morfologie

2024

Ecologie

2024/25

Interactie Scheepvaart

 • Kengetallen scheepsbewegingen en vaarkosten
 • Werkconferentie branche experts
 • Vaststellen haalbare locaties
 • Vaststellen koppelkansen

2024/25

Interactie Visserij

 • Kengetallen scheepsbewegingen en vaarkosten
 • Werkconferentie branche experts
 • Vaststellen haalbare locaties
 • Vaststellen koppelkansen

2025/28

Ministeriële uitgifte locatieruimte

 • Diplomatiek internationaal overleg
 • Werkconferentie branche experts
 • Vaststellen tender locaties
 • Mutatie Noordzee akkoord