STUW logo

Juridisch advies

hond ingeklemds
Het juridisch bedrijf Simmons + Simmons gaat de stichting Dtp-Netherlands juridisch ondersteunen.

De stichting komt nu in de fase waar samenwerkingsverbanden met bedrijven en overheden kunnen worden aangegaan.

  • Het validatietraject hydrologie wordt dit najaar afgerond. Mogelijk zal een laboratorium validatie van de natuurkundige basis van DTP noodzakelijk zijn. Samenwerking met wetenschappelijke instituten/ adviesbureaus en financieringsinstrumenten met ondermeer subsidie vanuit EU zijn aan de orde. Rechten van betrokken partijen zullen gewogen moeten worden en juridisch afgezekerd.

  • De routekaart energie uit water zal eind 2020 door het Ministerie Economische Zaken en Klimaat aan de tweede kamer worden gepresenteerd. Dtp-Netherlands verwacht dat powerdammen in zee in deze routekaart een potentiële rol krijgen toegedicht in de energietransitie. Aan de orde is dan een traject van en inpassing van powerdammen in de Noordzee. Draagvlak bij de stakeholders inzake ruimte voor scheepvaart en visserij, de effecten van morfologie en ecologie zijn hierbij onderwerp van onderzoek. Er zal voor dt traject een interdepartementale taskforce worden ingericht met projectmatige verantwoordelijkheden in een matrix relatie met ondermeer de stichting DTP Netherlands in een zekere regierol. Ook hier zullen rechten van betrokken partijen gewogen moeten worden en juridisch afgezekerd.

  • Parallel aan dit stakeholder onderzoek wordt met turbine- en dambouwers een verdiepingsslag georganiseerd om van bestaande bewezen concepten de prijs/prestatie verhouding verregaand te verbeteren. Aan dit traject zijn diverse juridische aspecten verbonden, zoals daar zijn IP-kwesties, bevoorrechte leverancier posities, financieringsinstrumenten en shareholder kwesties.Contactpersoon bij Simons en Simmons
mr. Andrea Chao