STUW logo

Validatie

Master-thesis integratie DTP

graduate research
Jeroen Jansen en Max Tönis zijn beide afgestudeerd in 2021 met hun Master Thesis. Beide hebben bestudeerd hoe DTP energiedammen scoren in het elektriciteit systeem.
Beide komen tot de conclusie dat dammen met opslag gunstig scoren in het elektriciteit systeem. Met name de opslagvariant is daarbij gunstig.Lees meer

Validatie traject nadert afronding

2048x1152
In het najaar van 2019 is een validatie studie van start gegaan voor DTP. Hoewel er in het verleden diverse studies zijn verricht is er in de science- en waterbouw community nog onvoldoende draagvlak voor Dynamic Tidal Power (DTP). Inmiddels is vastgesteld met numerieke berekeningen dat de opbrengsten een factor 2 groter kunnen zijn dan de vereenvoudigde analytische benaderingen. Lees meer